Alineació de paper d'impressió d'amplada diferent

Podeu seleccionar si s'ha d'alinear el paper d'impressió segons la seva amplada quan utilitzeu paper d'amplada diferent per a imprimir. Si activeu l'opció [Alinear impr. paper dif. mides (amplada dif.)], l'equip suspèn automàticament el treball d'impressió quan s'imprimeix paper d'amplada diferent perquè pugueu retirar el paper d'impressió.
Aquest mode es pot establir quan la Unitat d'Acabat Grapadora W1 PRO o la Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO estan instal·lades. (Vegeu "Unitat d'Acabat Grapadora W1 PRO/Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Puncher Unit-BU1.")
IMPORTANT
Si utilitzeu paper d'una mida inferior a STMTR, el paper d'impressió no es pot alinear.

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de sortida de paper].
3.
Premeu [Alinear impr. paper dif. mides (amplada dif.)].
4.
Seleccioneu [On] o [Off] → premeu [Acceptar] .
A continuació s'indiquen els detalls de cada element:
[On]:
El paper d'impressió s'alinea segons la seva amplada quan s'imprimeix paper d'amplada diferent. (Quan s'imprimeix paper de mides diferents alhora, la destinació de sortida disponible se selecciona automàticament).
[Off]:
El paper d'impressió no s'alinea segons la seva amplada quan s'imprimeix paper d'amplada diferent.
NOTA
Quan l'opció [Alinear impr. paper dif. mides (amplada dif.)] està activada, la impressió s'atura temporalment si totes les safates de sortida disponibles han arribat al límit d'apilament. Si traieu el paper d'impressió de les safates, les safates pugen i es reprèn la impressió.
Fins i tot si l'opció [Alinear impr. paper dif. mides (amplada dif.)] està desactivada, podeu alinear el paper d'impressió si utilitzeu paper de la mateixa amplada.
18SJ-088