Interr./Prior. d'impressió

Aquest mode permet interrompre els treballs que s'estan processant per portar a terme la impressió prioritària o canviar la prioritat d'impressió dels treballs en espera. Aquest mode és útil si necessiteu fer una còpia/impressió urgent durant un treball de còpia/impressió llarg.
NOTA
Si voleu interrompre la còpia en treball reservat i el treball de còpia de processament d'impressió, utilitzeu [Inter- rompre] a la pantalla de còpia. (Vegeu "Mode Interrompre.")

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Estat de treballs] → seleccioneu [Imprimir] a la llista desplegable.
3.
Seleccioneu el treball que vulgueu → premeu [Interr./Prior. d'impressió].
NOTA
Seleccioneu [Imprimir] com a tipus de treball. Aquest botó no apareix si seleccioneu [Còpia] com a tipus de treball.
4.
Premeu [Interrompre i imprimir] o [Prioritat d'impressió].
[Interrompre i imprimir]:
Suspèn el treball en curs i imprimeix el treball seleccionat.
[Prioritat d'impressió]:
Imprimeix el treball seleccionat un cop completat el treball en curs.
5.
Premeu [Tancar].

NOTA
Si es porta a terme la interrupció de la impressió per a un treball de còpia/impressió de diverses pàgines, la impressió de les pàgines restants se suspèn mentre es porta a terme el treball d'interrompre impressió. No obstant això, si utilitzeu un dels modes d'acabat següents, el treball d'interrompre impressió només es porta a terme després que el conjunt d'impressió en curs hagi finalitzat.
Grapar
Quadern
Plec quadern
No podeu interrompre un treball d'interrompre impressió amb un altre treball. Si intenteu interrompre un treball d'interrompre impressió, el treball s'iniciarà després que el treball d'interrupció en curs hagi finalitzat.
No podeu portar a terme la funció d'interrupció/prioritat d'impressió seleccionant un treball d'interrompre impressió que estigui en espera de ser processat.
No podeu interrompre un treball que hagi reprès la còpia/impressió després d'haver estat suspès a causa de la interrupció mitjançant un altre treball, perquè no hi ha paper o tòner o per altres causes. Fins i tot si es porta a terme un treball d'interrompre impressió, aquesta operació s'ignora.
No es pot portar a terme la interrupció de la impressió per a un document rebut per I-fax amb un altre treball d'impressió rebut.
18SJ-1F1