Nastavení souboru pro tisk na určitou velikost papíru

Velikosti stran v souboru PDF lze nastavit tak, aby vyhovovaly velikosti papíru použitého pro tisk.
Bude-li velikost stran v souboru PDF větší než tisknutelná oblast na papíru použitém pro tisk, můžete podle jeho velikosti zmenšit velikost stran v souboru. A bude-li velikost stran v souboru PDF menší než papír určený pro tisk, můžete jejich velikost zvětšit.
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro tisk souborů uložených na paměťovém médiu.
Tento režim můžete používat pouze při tisku souborů PDF.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, kde je uložený soubor, který chcete vytisknout.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk] → [Vybrat papír].
4.
Vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Volby] → [Sladit velik. papíru] → [Zavřít].
18JF-182