Korekce neshody barev

Na stroji lze provést automatickou korekci neshody barev, která se objevuje na výstupu.
DŮLEŽITÉ
Tuto funkci provádějte ve stálém pokojovém prostředí (tj. teplotě a vlhkosti). Může dojít ke snížení stability barvy, v souvislosti s rychlou změnou podmínek prostředí, zvláště v době po spuštění klimatizace během letního nebo zimního období.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Automatická korekce neshody barev].
3.
Stiskněte [Start].
18JF-0K9