Vyvážení barev

Jemná nastavení barev lze provést změnou relativní síly a sytosti žluté, purpurové, azurové a černé.
Nastavení lze zhotovit pro jak pro papír s povrchovou úpravou, tak pro papír bez povrchové úpravy.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Vyvážení barev].
3.
Vyberte [Nepotažený] nebo [Potažený].
4.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte sílu jednotlivých barev.
5.
Stiskněte [Jemné nast. sytosti].
6.
Vyberte barvu, kterou chcete nastavit → stisknutím [-] nebo [+] nastavte úroveň sytosti pro oblasti s tmavší (vysokou), střední a světlejší (nízkou) sytostí.
7.
Stiskněte [OK].
18JF-0KF