Nastavení množství lepidla pro lepenou vazbu

Při tvorbě brožury v režimu Lepená vazba je třeba použít správné množství lepidla. Jinak může dojít k nekvalitnímu zpracování brožury, jak ilustruje obrázek níže. V takovém případě nastavte množství použitého lepidla pro zlepšení kvality zpracování brožury.
Množství lepidla
Výsledek kompletace
Příliš malé
Přebal a hlavní dokument se neslepí.
Obal se odchlipuje od hlavního dokumentu.
Normální
Optimální
Příliš velké
Lepidlo vytéká z oblasti mezi hlavním dokumentem a přebalem.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena Jednotka pro lepenou vazbu E1. Informace týkající se Jednotka pro lepenou vazbu E1 naleznete v příručce k tomuto volitelnému produktu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nastavit použití lepidla pro lepenou vazbu].
3.
Vyberte typ papíru a počet listů pro hlavní dokument → stisknutím [-] nebo [+] nastavte množství lepidla.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
-6 až -1:
Snižuje množství lepidla. Pokud množství lepidla snížíte příliš, hlavní dokument s přebalem se v případě některých typů papíru nemusejí řádně slepit.
0:
Toto je výchozí hodnota.
+1 až +6:
Zvyšuje množství lepidla. Pokud množství lepidla zvýšíte příliš, v případě některých typů papíru může lepidlo z brožury vytéct a zůstat uvnitř Jednotka pro lepenou vazbu E1. Pokud lepidlo zůstane uvnitř Jednotka pro lepenou vazbu E1, může dojít k uvíznutí brožury.
DŮLEŽITÉ
Jestliže brožuru vytváříte současně z běžného papíru a jiného papíru, stiskněte [-] nebo [+] pod <Nepotažený>, i když použijete pouze jeden list běžného papíru..
Nastavení doporučujeme měnit v malých krocích.
4.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Při každé změně nastavení vytvořte ukázkovou brožuru a zkontrolujte její vazbu. Pokud se výsledek zpracování brožury nezlepšil, nastavení opět změňte.
POZNÁMKA
Vytváříte-li brožuru současně z běžného a potaženého papíru, doporučujeme nejdříve zhotovit ukázkovou brožuru. Zkontrolujte vazbu brožury, v případě potřeby upravte množství lepidla a zhotovte zbývající brožury.
18JF-0L5