SEZNAM POČTU STRAN

V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout seznam s počtem stran.
Níže uvádíme položky, které se na seznamu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

ID ODDĚLENÍ

Je-li nastaveno ID oddělení, vytiskne se ID oddělení.
ID oddělení se vytisknou ve vzestupném pořadí.

CELKEM STRAN

Vytiskne se počet stran pro funkce celkového tisku, kopírování, skenování a tisku.

LIMIT STRAN

Vytisknou se limity stran pro funkce celkového tisku, kopírování, skenování a tisku.
DŮLEŽITÉ
Seznam počtu stran může tisknout pouze správce.

Tisk seznamu počtu stran

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa uživatele] → [Správa ID oddělení].
3.
Stiskněte [Zap] → [Celkem stran].
4.
Stiskněte [Tisknout seznam] → vyberte typ seznamu počtu stran → stiskněte [Spustit tisk].
Celkové počty stran pro tiskové úlohy bez ID oddělení (ponecháno prázdné) představují celkový počet stavů počitadla, přijatých I-faxových dokumentů a tisků z počítačů, které neodpovídají uloženému ID oddělení. Tyto tisky se nazývají tisky s neznámými ID.
Stiskněte-li [Správa počtu Velký 2], jeden list velkého papíru (A3) se počítá jako dvě vytištěné strany.
POZNÁMKA
Tisk zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit].
Obrazovku zobrazenou během tisku seznamu s počtem stran zavřete stisknutím [Zavřít].
5.
Stiskněte [OK] → [OK].
18JF-02F