SEZNAM VÝPISŮ TISKU

V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout seznam výpisů tisku.
Níže uvádíme položky, které se na seznamu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

Č. ÚLOHY

Vytiskne se čtyřmístné číslo, které je automaticky přiřazeno přijaté tiskové úloze.

Čas

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu), kdy byla tisková úloha dokončena.

NÁZEV ÚLOHY

Vytiskne se název vytištěného dokumentu nebo typ tiskové úlohy.
POZNÁMKA
Pokud se obecný uživatel přihlásí pomocí služby SSO-H a vytiskne seznam výpisů tisku, úlohy provedené jinými uživateli se vytisknou se značkou „***“ ve sloupci Název úlohy. Pro zobrazení informací ve sloupci Název úlohy se přihlaste jako administrátor.

Uživatel

Vytiskne se jméno uživatele, který odeslal tiskovou úlohu do stroje.

LISTxKOPIE

Vytiskne se počet stran v každé sadě kopií a počet zhotovených sad.

VÝSLEDEK

Vytiskne se „OK“ nebo „NG“.
Bude-li úloha tisku zrušena, vytiskne se <STOP>.
OK:
Tisk se dokončil úspěšně.
NG:
Tisk se nezdařil. Vedle NG se také vytiskne chybový kód.

Tisk historie tiskové úlohy

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Úloha] → [Výpis úloh].
3.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte typ úlohy, jejíž výpis chcete vytisknout → stiskněte [Tisknout seznam].
4.
Stiskněte [Ano].
18JF-02H