Seznam uložených serverů LDAP

V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout seznam uložených serverů LDAP.
POZNÁMKA
Seznam uložených serverů LDAP může tisknout pouze správce. (Viz část "Nastavení administrátora (správce).")

Tisk nastavení serveru LDAP

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit server LDAP].
3.
Stiskněte [Tisknout seznam].
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].
18JF-030