Hlášení výpisu uložení

V případě potřeby si na stroji můžete ručně vytisknout výpis ukládání.
Níže uvádíme položky, které se na výpisu vytisknou, a také popis jednotlivých položek.

Uloženo v

Vytiskne se datum a čas (ve 24hodinovém formátu), kdy bylo uložení souboru provedeno. (Hvězdička (*) označuje úlohu, která byla vytištěna na výpis ukládání dříve.)

Č. ÚLOHY

Vytiskne se čtyřmístné číslo automaticky přidělené při uložení souboru.

Uživatel

Vytiskne se jméno uživatele, který soubor uložil.

Uložit do

Vytiskne se název a cesta pro úložiště souboru.
POZNÁMKA
Je-li aktivována ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT, když přihlášený obecný uživatel tiskne výpis ukládání, úlohy provedené jinými uživateli se vytisknou se značkou „***“ ve sloupci Uložit do. Pro zobrazení informací ve sloupci Uložit do se přihlaste jako administrátor.

Protokol

Vytiskne se typ úložiště (např. Paměťové médium).
POZNÁMKA
Vytištěné „Paměťové médium“ znamená, že soubor je uložený ve vyjímatelném médiu, jako je např. paměť USB v Skenovat a Uložit.

VÝSLEDEK

Vytiskne se „OK“ nebo „NG“.
Dojde-li ke zrušení operace ukládání souboru, vytiskne se <STOP>.
OK:
Uložení se dokončilo úspěšně.
NG:
Uložení se nezdařilo. Vedle NG se také vytiskne chybový kód.
POZNÁMKA
Přesahuje-li text kapacitu pole, vytisknou se pouze znaky, které se vejdou do zobrazené oblasti.

Tisk historie ukládání

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Úloha] → [Výpis úloh].
3.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte požadované nastavení → stiskněte [Tisknout seznam].
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [OK].
18JF-032