Ukládání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Nastavte kopírovací režim, který chcete uložit.
3.
Stiskněte [Oblíbená nastavení].
4.
Vyberte tlačítko k uložení → stiskněte [Uložit].
Chcete-li přejmenovat tlačítko, vyberte dané tlačítko → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte název.
5.
Stiskněte [Ano].
6.
Stiskněte [Zrušit].
Uložíte-li do oblíbených nastavení [2stranný] a [2 na 1], zobrazí se níže uvedená obrazovka.

DŮLEŽITÉ
Režim Sloučit bloky úloh nelze zadat do Oblíbená nastavení.
18JF-0W8