N na 1

Tento režim umožňuje tisk několika naskenovaných originálů nebo oboustranných originálů na jeden list papíru. Na jednu stránku lze naskenovat 2, 4 nebo 8 originálů. Je možné také nastavit zhotovování oboustranných kopií a měnit vzhled a pořadí obrazů.
Originály stroj automaticky zmenší, aby vyhovovaly zadané velikosti kopírování.
2 na 1
Tímto nastavením zmenšíte 2 jednostranné originály nebo 1 oboustranný originál tak, aby se vešly na jednu stranu listu papíru.
4 na 1
Tímto nastavením zmenšíte 4 jednostranné originály nebo 2 oboustranné originály tak, aby se vešly na jednu stranu listu papíru.
8 na 1
Tímto nastavením zmenšíte 8 jednostranných originálů nebo 4 oboustranné originály tak, aby se vešly na jednu stranu listu papíru.
DŮLEŽITÉ
Všechny originály musí mít stejnou velikost.

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [N na 1].
3.
Vyberte typ N na 1.
Chcete-li kopírovat oboustranně, stiskněte [Nastavení 2stranný] → vyberte typ oboustranného kopírování → stiskněte [OK].
Chcete-li pro kopie vybrat orientaci → stiskněte [Nastavit detaily] na obrazovce <2stranný> → vyberte orientaci pro kopie → stiskněte [OK].
Orientace kopie
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
Chcete-li zvolit typ rozvržení, stiskněte [Nastavit detaily]. Zvolte typ rozvržení → stiskněte [OK].
Nezměníte-li nastavení stisknutím [Nastavit detaily], typ rozvržení bude následující:
2 na 1
Levý → Pravý
Všechny ostatní volby kromě 2 na 1:
Horní levý → Horní pravý → Dolní levý → Dolní pravý
Chcete-li zadat velikost originálu, stiskněte [Změnit] pro <Velik. originálu> → vyberte velikost → stiskněte [OK].
Chcete-li změnit velikost papíru, stiskněte [Změnit] pro <Velikost papíru> → vyberte velikost papíru → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Nemůžete vybrat [2stranný originál], vyberete-li jako velikost originálu A6R.
Stroj automaticky vybere poměr kopírování v závislosti na zvolené velikosti papíru.
Nastavíte-li [N na 1], automaticky se nastaví také režim Středový posun.
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že tisk nebude optimální. Závisí to na kombinaci nastavení.
18JF-0X0