Režim Vnitřní okraj

Nastavíte-li tento režim, můžete na kopiích vytvořit vnitřní okraj posunutím obrazu originálu doleva, doprava, nahoru a dolů. Tento režim používejte při zhotovování kopií nebo výtisků určených k založení do kroužkových rychlovazačů.
Dle směru vazby vyberte umístění vnitřního okraje.
Vybraný levý okraj
Vybraný pravý okraj
Vybraný horní okraj
Vybraný dolní okraj
1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Vnitřní okraj].
3.
Vyberte polohu pro vnitřní okraj.
4.
Stiskněte [Přední strana] nebo [Zadní strana] → stisknutím [-] nebo [+] nastavte příslušnou šířku vnitřního okraje → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Používáte-li společně režimy [Vnitřní okraj] a [2stranný] a kopírujete dokument, na němž vnitřní okraj není, postupujte podle následujících instrukcí:
Je-li vnitřní okraj:
1stranný2stranný: Nastavte režim Vnitřní okraj jen pro zadní stranu.
2str.2str.: Režim Vnitřní okraj nemusíte nastavovat.
2str.1str.: Nastavte režim Vnitřní okraj jen pro zadní stranu.
Není-li vnitřní okraj:
1str.2str.: Nastavte režim Vnitřní okraj pro přední i zadní stranu.
2str.2str.: Nastavte režim Vnitřní okraj pro přední i zadní stranu.
2str.1str.: Nastavte režim Vnitřní okraj pro přední i zadní stranu.
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, s pomocí [±] můžete přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou šířky vnitřního okraje.
Příklady:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
5.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
[Vnitřní okraj] posunuje celý obraz originálu o stanovenou vzdálenost. Může se tedy stát, že originál, jehož obraz sahá od kraje ke kraji, bude na kopii mírně oříznut.
POZNÁMKA
Stroj lze nastavit tak, aby se vnitřní okraj tvořil pouze na zadní straně kopie. To umožňuje kopírování originálů, které již vnitřní okraj mají, v režimu 1str.2str. nebo v režimu 2str.1str.
18JF-0XL