Zpracování přijatých souborů

Když stroj přijme I-faxové soubory, zpracuje je podle níže uvedeného schématu:
*1 Nastavíte-li <Uložit/Tisk. přijatý soubor> na Zap v [Nastavení přesměrování], přesměrované soubory se buď vytisknou, nebo uloží do schránky příjmu do paměti. Bližší informace o režimu Uložit/Tisk. přijatý soubor, viz v kroku 14 části "Uložení nastavení přesměrování."
*2 Nastavíte-li [Přesměrovat bez podmínek] v [Nastavení přesměrování], budou všechny přijaté soubory, které neodpovídají zadaným podmínkám přesměrování, přesměrovány na místo určení vybrané pro Přesměrovat bez podmínek.
*3 V případě, že při příjmu dojde k zachycení papíru nebo se spotřebuje papír či toner, přijaté soubory se vytisknou po odstranění zmíněných závad.
*4 Nastavíte-li [Smazat chybné úlohy VYS.] na Vyp, bude stav všech úloh s chybou přesměrování uložen na obrazovce Monitor stavu / Zrušit.
*5 Soubory s chybami přesměrování budou zpracovány v závislosti na nastavení pro [Pracovat se soubory s chybami přesměrování]. Nastavení jsou tato:
[Vždy tisknout]: Vytisknou se všechny soubory, u nichž došlo k chybě přesměrování.
[Uložit/Tisk]: Soubory s chybami přesměrování se uloží do schránky příjmu do paměti, nastavíte-li volbu [Použít zámek paměti I-faxu] na Zap. Pokud jsou nastaveny na Vyp, soubory se vytisknou.
*6 Nastavíte-li [Hláš. o dok. přesměrov.] v [Nastavení přesměrování], odešle se vyrozumívací e-mail.
  Nastavíte-li [Hlášení jen při chybě] na Zap, odešle se vyrozumívací e-mail pouze v případě, kdy se přesměrování souboru nezdaří.
*7 Přijaté I-faxové soubory můžete uložit v důvěrné faxové schránce, pokud důvěrnou faxovou schránku zadáte jako místo určení pro přesměrování. V důvěrné faxové schránce se uloží pouze přijaté soubory, které odpovídají zadaným podmínkám přesměrování.

POZNÁMKA
Je-li paměť plná, nelze zpracovat žádné další úlohy.
Informace týkající se následujících nastavení naleznete v příslušných částech:
Schránka PŘ. do paměti, Zámek paměti I-Faxu a Důvěrná faxová schránka (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
Důvěrná faxová schránka (Viz část "Důvěrná fax. schránka.")
18JF-18F