Tisk souboru uloženého v důvěrné faxové schránce

1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Důvěrná fax. schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku.
3.
Vyberte soubor, který chcete vytisknout → stiskněte [Tisk].
4.
Stiskněte [Spustit tisk].
POZNÁMKA
Chcete-li, aby se vybraný soubor po tisku automaticky smazal, stiskněte [Smazat soubor po tisku].

DŮLEŽITÉ
Uložené soubory lze tisknout pouze s použitím těch nastavení, jaká byla při jejich příjmu.
POZNÁMKA
Nelze vytisknout více souborů najednou. Chcete-li tisknout více souborů, vybírejte a tiskněte je po jednom.
18JF-18Y