Odesílání faxu

Tato část popisuje, jak používat funkci faxování.
Instrukce týkající se používání I-faxu viz "Skenovat a Odeslat."
Chcete-li odeslat fax pomocí [Skenovat a Odeslat], nastavte [Zobrazit funkce faxu] na Zap → nastavte <Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat> na Zap před odesíláním.
POZNÁMKA
[Fax] se na obrazovce hlavní nabídky zobrazí, pouze je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu.
18JF-0Y9