Ukázky konfigurací systému

Ke stroji lze připojit různé volitelné produkty a vytvořit tak různé konfigurace systému. Následující obrázky slouží pouze jako příklad možných konfigurací systému. Informace týkající se celého rozsahu konfigurací volitelných produktů vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Ke stroji jsou připojeny Ořezávač brožur se 2 noži A1, Řezačka brožur F1, Finišer brožur W1 PRO, Paper Folding Unit-J1, Jednotka pro lepenou vazbu E1, Multifunkční profesionální děrovačka A1, Jednotka vkládání dokumentů N1, Duplexní barevná obrazová čtečka K1, Podstavec na papír s více zásuvkami C1 a Svislý ovládací panel G1.
18JF-03E