Multimediální čtečka/zapisovačka A3

Multimediální čtečka/zapisovačka A3 umožňuje na stroji používat externí paměťová média. Připojíte-li ke stroji Multimediální čtečka/zapisovačka A3, můžete používat karty SD card, Memory Stick, CF card a Microdrive.
DŮLEŽITÉ
Po zasunutí paměťového média do stroje se rozsvítí kontrolka přístupu. Nedotýkejte se paměťového média, když indikátor přístupu bliká. Multimediální čtečka/zapisovačka A3 komunikuje s daty na paměťovém médiu.
Před zasunutím paměťového média do stroje se ujistěte, že je zasouváte správnou stranou. Zasunete-li paměťové médium do stroje nesprávně, může dojít k poškození Multimediální čtečka/zapisovačka A3 a paměťového média.
Po zasunutí může část paměťového média vyčnívat, nezasouvejte paměťové médium dál silou. Pokud tak učiníte, můžete způsobit poškození Multimediální čtečka/zapisovačka A3 a paměťového média.

Díly a jejich funkce

1.
Indikátor přístupu
Rozsvítí se po zasunutí paměťového média. Bliká během komunikace s daty na paměťovém médiu.
2.
Slot na kartu SD/MS
Do tohoto otvoru zasuňte kartu SD card nebo Memory Stick, chcete-li na ni uložit soubory nebo na stroji tisknout na ní uložené soubory. (Viz "Skenovat a Uložit" a "Přístup k ulož. souborům.")
3.
Slot na kartu CF
Do tohoto otvoru zasuňte kartu CF Card, chcete-li na ni uložit soubory nebo na stroji tisknout na ní uložené soubory. Otvor na karty CF nabízí také podporu pro karty Microdrive. (Viz "Skenovat a Uložit" a "Přístup k ulož. souborům.")

DŮLEŽITÉ
Rozpoznávací proces může trvat déle; závisí to na typu použité SD karty.
Odpovídající formát pro paměťová média je pouze FAT32.
Při použití USB paměti doporučujeme do Multimediální čtečka/zapisovačka A3 nebo do stroje zasunout pouze jednu paměť.
POZNÁMKA
lze připojit do vnitřní části Port pro USB zařízení A3.
18JF-041