Změna plošné hmotnosti

V nastavení můžete změnit plošnou hmotnost vlastního typu papíru.
POZNÁMKA
Zadáte-li hodnotu, která se liší od skutečné hmotnosti papíru, může dojít k zachycení papíru a ke zhoršení kvality obrazu.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Plošná hmotnost>.
5.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte plošnou hmotnost → [OK].
6.
Stiskněte [OK].
18JF-0HH