Nastavení celkového množství toneru

Pro jednotlivé typy papíru lze na stroji nastavit celkového množství toneru.
Nastavením tohoto režimu na [Zap] můžete snížit celkovou spotřebu toneru a zároveň zachovat hodnoty CMYK zadané v nastavení Vyvážení barev. Takto můžete zabránit zhoršení kvality obrazu, omezit výskyt zachycení papíru a potíží s podáváním papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Při snížení celkové spotřeby toneru může u některých typů papíru dojít ke změně sytosti, barev a lesku.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Režim snížení množ. toneru>.
5.
Vyberte [Zap] → stiskněte [OK].
Nechcete-li nastavit snížení celkového množství toneru, vyberte [Vyp].
6.
Stiskněte [OK].
18JF-0JE