Nastavení rychlosti fixace

Při používání dlouhých originálů, vlhkého papíru nebo tenkého papíru může dojít ke zkreslení tištěného obrazu, které je způsobeno potížemi při podávání papíru. Pokud ke zkreslení dojde, míru pomačkání papíru a zkroucení okrajů papíru můžete zmírnit nastavením rychlosti fixace.
DŮLEŽITÉ
Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru a může mít negativní dopad na kvalitu obrazu (v závislosti na obrazu a typu papíru), doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nastavit rychlost fixace>.
5.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte rychlost fixace → [OK].
POZNÁMKA
Není-li výsledek uspokojivý ani po stisknutí [+], stiskněte [-].
6.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Pokud se stav nezlepší ani po nastavení hodnoty v obou směrech, tedy ve směru [-] i [+], stav můžete zlepšit úpravou hodnoty tlaku fixace.
18JF-0JX