Nastavení primárního přenosového napětí

Pokud použijete širší papír po kopírování nebo tisku velkého množství papíru s menší šířkou (když např. použijete papír A3 po papíru A4R), v oblastech přesahujících šířku dříve použitého papíru může docházet k rozmazání obrazu. V takovém případě můžete nastavit primární přenosové napětí (napětí přenášející tonerový obraz ze středního přenášecího pásu ITB na papír) pro vlastní typ papíru.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nast. primární přenos. napětí>.
5.
Stisknutím [-] nastavte napětí černé → [OK].
DŮLEŽITÉ
Nenastavujte primární přenosové napětí pro žlutou, purpurovou a azurovou na nejzazší úroveň, jelikož barvy pak mohou být nestabilní.
6.
Stiskněte [OK].
18JF-0K1