Postup při skenování a ukládání

V této části uvádíme základní postup pro skenování a ukládání do jednotlivých typů úložišť.
POZNÁMKA
Než začnete tuto funkci používat, je užitečné pročíst si následující témata:
Hlavní napájení a tlačítko úspory energie (Viz část "Hlavní napájení a tlačítko úspory energie.")
Zadávání znaků z displeje dotekového panelu (Viz část "Zadávání znaků z displeje dotekového panelu.")
Běžná údržba (Viz část "Maintenance.")
Používáte-li na stroji přihlašovací službu, před prací na stroji se přihlaste do systému stroje a po ukončení práce se odhlaste.
Používáte-li na stroji správu ID oddělení pomocí Čtečka kopírovacích karet F1, viz
"Čtečka kopírovacích karet F1."
Používáte-li na stroji Správu ID oddělení, viz "Zadání ID oddělení a PINu."
Provádíte-li na stroji ověření uživatele pomocí přihlašovací služby SSO-H, viz "Přihlašovací služba."
18JF-14J