Trace and Smooth

Režim Trace and Smooth umožňuje převést text a kresby v naskenovaném dokumentu na vektorová data, jejichž velikost lze měnit. Na textová vektorová data lze také použít proces vyhlazování, aby text měl méně zubaté okraje při zobrazení na monitoru počítače nebo na výtisku.
Vyberete-li [Trace & Smooth] jako typ souboru PDF, [Kompakt] se automaticky nastaví na Zap. Můžete také nastavit [OCR (Prohl. text)]. Položka [Trace & Smooth] nemůže být nastavena sama.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro ukládání na paměťové médium.
PDF (Trace & Smooth) lze použít pouze s následujícím nastavením:
Vybrat barvu: Auto (Barvy/Šedá), Plné barvy nebo Odstíny šedé
Rozlišení: 300 x 300 dpi
Poměr kopírování: 100 % nebo Auto

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář míst určení → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Typ souboru] → vyberte PDF.
4.
Stiskněte [Trace & Smooth] → [OK].
Chcete-li dokument s několika stránkami rozdělit na samostatné stránky a naskenovat je jako samostatné soubory, nastavte [Rozdělit na stránky] na Zap. Chcete-li obrazy naskenovat do jednoho souboru, nastavte toto nastavení na Vyp.

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li [Trace & Smooth], stroj v dokumentu automaticky rozpozná text a kresby. Může se však stát, že u některých skenovaných dokumentů stroj nerozpozná části dokumentu s textem a kresbami správně.
Text a pozadí souborů PDF, které obsahují vektorová data, se při otevření v některých verzích aplikace Adobe Illustrator mohou zobrazit nesprávně, popřípadě se text a geometrické rysy nemusejí zobrazit vůbec.
Vyberete-li [Trace & Smooth] pro souborový formát PDF, barevný režim se změní z [Auto (Barvy/ČB)] a [Černá a bílá] na [Auto (Barvy/Šedá)] a [Odstíny šedé]. Chcete-li naskenovat dokument s vámi zadaným režimem barev, změňte nastavení typu souboru PDF na cokoli jiného než [Trace & Smooth], [Kompakt] nebo [Omezené barvy].
18JF-154