Uložení skupinové adresy

Funkce Skupinová adresa umožňuje vytvořit jedno samostatné místo určení obsahující několik adres. Do jedné skupiny lze uložit různé typy míst určení (např. místa určení pro e-mail, I-fax, souborový server nebo schránku).
Do skupinové adresy můžete uložit až 256 míst určení.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li vytvořit skupinovou adresu, musíte místa určení (např. e-mailové adresy a adresy souborových serverů) uložit předem.

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Stiskněte [Uložit nové místo určení].
4.
Vyberte [Skupina].
5.
Stiskněte [Název].
6.
Zadejte název skupinové adresy → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Stisknete-li tlačítka jako [ABC], [DEF] a [GHI] na obrazovce adresáře, použije se prvně zadaný znak jména k vyhledávání v seznamu míst určení. Stisknete-li tlačítko [Hledat podle jména] na obrazovce adresáře, zobrazí se obrazovka pro zpřesnění vyhledávání v adresáři.
7.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte seznam adres ze Seznamu adres 1 až 10.
Seznamy adres představují jednoduchý způsob třídění míst určení.
8.
Stiskněte [Přidat z adresáře].
Chcete-li uložit místa určení do skupinové adresy, musí být tato místa určení uložena v seznamu adres, který obsahuje danou skupinovou adresu.
Vyberete-li [Uložit do schránky], vyberte schránku → stiskněte [OK]. Do skupinové adresy lze uložit pouze jednu schránku.
9.
Vyberte místa určení → stiskněte [OK].
Chcete-li ověřit detailní informace místa určení, můžete vybrat místo určení a stisknout tlačítko [Detaily]. Stisknutím tlačítka [OK] se vrátíte na předchozí obrazovku.
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Instrukce pro hledání uložených míst určení naleznete v "Obrazovka adresáře."
POZNÁMKA
Chcete-li místo určení smazat, vyberte místo určení, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
10.
Stiskněte [OK].
Používáte-li správu přístupových čísel adresáře, postupujte podle pokynů v kroku 11 části "Uložení e-mailové adresy."
11.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].

POZNÁMKA
Chcete-li uložit skupinovou adresu, můžete vybrat pouze místa určení uložená ve stejném seznamu adres.
Chcete-li uložit souborový server do skupinové adresy, nastavte volbu [Potvrdit před odesláním] na Vyp. Na skupinovou adresu obsahující souborový server, kde je položka „Zadat heslo pokaždé“ nastavena na Zap, nelze odesílat. (Viz část "Uložení adresy souborového serveru.")
18JF-12E