Smazání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Oblíbená nastavení].
2.
Stiskněte [Editovat] → vyberte tlačítko, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
3.
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Názvy tlačítek a komentáře se nesmažou. Instrukce týkající se změny názvu a/nebo komentáře tlačítka viz v části "Úprava názvu/komentáře."
4.
Stiskněte [Zavřít].
18JF-12W