Použití zásad

Můžete odeslat soubor PDF kompatibilní se serverem služby Správa přístupových práv (Rights Management Server). Oprávnění pro přístup k uloženému souboru PDF lze upravit pomocí systému Adobe LiveCycle Rights Management ES
DŮLEŽITÉ
[Použít zás. zabezpečení] nelze nastavit v kombinaci s následujícími podmínkami:
Když je nastaven režim Šifrovat
Když je volba [Formátovat PDF na PDF/A] nastavena na Zap (Viz část "Formátování souborů PDF do formátu PDF/A.")
POZNÁMKA
Systém Adobe LiveCycle Rights Management ES nebo Adobe LiveCycle Rights Management ES2 je nezbytný pro použití [Použít zás. zabezpečení]. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
Při použití [Použít zás. zabezpečení] musí být dodrženy následující podmínky:
Server Adobe LiveCycle Rights Management musí být se strojem propojen prostřednictvím Internetu nebo intranetu
Adresa URL pro server Adobe LiveCycle Rights Management je nastavena v [Nastavení serveru správy oprávnění]. (Viz část "Nastavení serveru správy oprávnění.")

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → zadejte místo určení → stiskněte tlačítko pro nastavení typu souboru.
2.
Vyberte [PDF] → stiskněte [Použít zás. zabezpečení].
3.
Zadejte uživatelské jméno a heslo → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Může se stát, že se obrazovka pro zadání hesla nezobrazí; závisí to na používané metodě ověření.
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro přístup na server služby Správa přístupových práv (Rights Management Server) vám sdělí správce systému.
4.
Vyberte zásadu, kterou chcete použít → stiskněte [OK].
V seznamu zásad se zobrazí zásady, které jsou zaregistrovány na serveru Adobe LiveCycle Rights Management
POZNÁMKA
Lze zobrazit nejvýše 64 zásad.
S tímto strojem lze použít pouze zásady šifrované 128bitovým šifrováním AES nebo 256bitovým šifrováním AES.
18JF-139