Odložené odesílání

Tento režim umožňuje uložit odesílanou úlohu do paměti a odeslat ji později.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Odložené odesílání].
3.
Zadejte čas odesílání pomocí (číselných tlačítek).
Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Příklady:
7:05 → 0705
11:18 → 2318
Jestliže nastavíte čas, který již v tento den uplynul, dokument bude odeslán v nastaveném čase následujícího dne.
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání času odeslání chybu, stisknutím smažte zadání → zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Odloženou odesílanou úlohu lze zrušit pouze z obrazovky Monitor stavu / Zrušit. (Viz část "Zrušení úlohy.")
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

POZNÁMKA
Pro odložené odesílání můžete rezervovat až 120 úloh. Skutečný počet odesílaných úloh, které stroj dokáže zpracovat, však může být menší než 120, což závisí na následujícím:
Zda je odesíláno více dokumentů najednou.
Zda jsou odesílány rozsáhlé dokumenty.
Když je pro schránku a fax./I-fax. schránku používáno velké množství paměti
Počet odložených úloh odesílání, které lze rezervovat, se může také snížit, pokud stroj zpracovává další úlohy, pro něž není nastavené odložené odesílání, nebo v důsledku jiných faktorů, které mají vliv na zadaná místa určení.
Po odeslání odložených dokumentů se dokumenty z paměti automaticky vymažou.
Na stroji můžete zkontrolovat stav nebo zrušit či změnit místa určení dokumentů, pro které byl předem specifikován čas odeslání. (Viz "Kontrola stavu úloh", "Zrušení úlohy" nebo "Opětovné odesílání úloh/změna místa určení.")
18JF-13U