Odpovědět

Při odesílání e-mailu nebo I-faxu můžete zadat místo určení pro odpověď.
DŮLEŽITÉ
Adresy pro odpověď je nutné uložit předem do místního adresáře nebo pod tlačítko volby na jeden dotek. (Viz část "Ukládání nových adres.")

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Odpovědět].
3.
Vyberte požadovanou adresu → stiskněte [OK] → [Zavřít].
Nemůžete vybrat více míst určení.
Při odesílání e-mailu se vybrané místo určení nastaví jako e-mailová adresa pro odpověď v případě, že příjemce odesílá odpověď.
Při odesílání I-faxu se na vybranou adresu pro odpověď odešle také zpráva o potvrzení doručení v plném režimu.
Instrukce pro hledání uložených míst určení naleznete v "Obrazovka adresáře."

POZNÁMKA
Pokud na stroji nastavíte přihlašovací službu a nastavíte volbu [Zadat ověření místa určení uživ. pro odpověď] na Zap, jako adresa pro odpověď se zobrazí e-mailová adresa přihlášeného uživatele. (Viz část "Nastavení e-mailové adresy oprávněného uživatele jako místo určení pro odpověď.")
18JF-141