Příjem I-faxových dokumentů

I-fax je funkce pro odesílání a příjem obrazových dat z naskenovaných originálů přes internet nebo intranet. Tato část popisuje způsob příjmu.
Příjem prostřednictvím serveru POP
Pro příjem I-faxových dokumentů z poštovního serveru, jako je např. e-mailový server, je nezbytné zadat nastavení serveru POP v [Nastavení komunikace]. Můžete nastavit interval POP, což umožní automatickou kontrolu příjmu v zadaném intervalu. (Viz část "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax.")
Kontrolu příjmu můžete rovněž provádět ručně, a to stisknutím [Kontrola PŘ. I-faxu] na obrazovce stavu přijatých úloh. (Viz část "Kontrola I-faxového vysílání.")
Příjem SMTP
Pro příjem I-faxových dokumentů příchozích přímo z jiného stroje bez použití poštovního serveru nastavte příjem SMTP. (Viz část "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax.")
I-faxové dokumenty přijaté prostřednictvím SMTP stroj automaticky tiskne.

POZNÁMKA
Pokud obrazové soubory připojené k přijatým I-faxovým dokumentům nejsou kompatibilní s tímto strojem, stroj tyto soubory nezpracuje (tisk, přesměrování nebo uložení). Namísto toho je smaže. V takovém případě se s textem přijatého l-faxu vytisknou názvy smazaných souborů a hlášení <Žádný program nemůže zpracovat soubor v příloze.>.
Pokud přijatý I-faxový dokument obsahuje přílohu ve formátu TIFF, ale neobsahuje e-mailovou zprávu, jako záhlaví obrazu TIFF se vytiskne jméno odesílatele a předmět e-mailu (každá položka max. 24 znaků).
18JF-143