Uložení osobních složek pro jednotlivé uživatele

S pomocí této funkce si jednotliví uživatelé mohou uložit složku jako osobní složku.
Tento způsob je vhodný v případě, kdy chce uživatel odesílat soubory do preferované složky nebo na místo určení, které jiný uživatel nemůže snadno prohlížet.

Nastavení administrátora (správce)
V níže uvedeném postupu nastavíte osobní složku výběrem položky [Uložit pro každého uživatele].
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Způsob zadání osobní složky].
4.
Stiskněte [Uložit pro každého uživatele] → [OK].
Nastavení obecného uživatele
V níže uvedeném postupu je uvedeno, jak uložit cestu ke složce pro osobní složku a ověřovací údaje pro jednotlivé uživatele.
1.
Přihlaste se do systému stroje.
2.
Stiskněte [Skenovat a Odeslat] na obrazovce Hlavní nabídka → v pravé horní části obrazovky → [Uložit/Editovat informace pro každého uživatele].
POZNÁMKA
Uživatelské informace můžete uložit z  na obrazovce základních funkcí funkce [Skenovat a Odeslat], na obrazovce odesílání funkce [Přístup k ulož. souborům] a na obrazovce odesílání funkce [Schránka Fax/I-Fax].
3.
Stiskněte [Osobní složka].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení.
POZNÁMKA
K dispozici jsou protokoly SMB, FTP a WebDAV.
Bližší informace o nastavení jednotlivých položek viz "Zadání souborového serveru pomocí klávesnice."
5.
Stiskněte [OK].
Osobní složka pro přihlášeného uživatele je nastavena.
18JF-253