Zadání nastavení správy pro pevný disk

Na pevném disku tohoto stroje jsou uchovávány informace uložené pro adresář a hesla pro schránky/adresář a jsou na něj také ukládána data s pomocí funkcí schránek a I-faxových funkcí. Proto je nutné, aby pro správu dat na pevném disku byla použita přísná bezpečnostní opatření.
Na stroji vybaveném funkcemi, jako je šifrování dat a smazání dat, můžete data spravovat s vysokou mírou zabezpečení, zamezit úniku informací a zajistit ochranu důvěrných informací.
DŮLEŽITÉ
Zabezpečení, které poskytuje TPM, nezaručuje kompletní ochranu dat a hardwaru. Upozornění. Společnost Canon odmítá odpovědnost za jakékoli selhání a škody způsobené použitím tohoto režimu.

Smazání dat na pevném disku
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Stroj při kopírování, odesílání, příjmu a tisku třídí data úlohy na informace pro účely správy a na skutečná data a ukládá je. Informace pro účely správy se po dokončení úlohy automaticky smažou, ale skutečná data zůstanou uložená na pevném disku.
Všechna data na pevném disku stroje můžete kompletně vymazat přepsáním 0 daty nebo náhodnými daty. Tento způsob je účinným prostředkem proti úniku dat při výměně nebo likvidaci pevného disku. Další informace viz v části "Kompletní smazání nepotřebných dat z pevného disku."
Inicializace uložených souborů a zaregistrovaných informací
Data uložená ve stroji, jakou jsou uložené soubory, informace adresáře a historie úloh, můžete smazat (inicializovat). (Viz část "Inicializace všech dat/nastavení.")
Šifrování dat na pevném disku
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Šifrováním dat uložených na pevném disku, jako jsou soubory uložené ve schránce, informace uložené v adresáři, data úloh a hesla, zamezíte úniku důvěrných informací z pevného disku. Další informace viz v příručce k Souprava pro šifrování a zrcadlení dat na pevném disku.
Nastavení TPM
Heslo a informace certifikátu spravované na pevném disku nebo SRAM můžete šifrovat pomocí režimu Nastavení TPM. (Viz část "Nastavení TPM.")
18JF-26F