Uložení výpisu operací s tlačítky

Zapnutím tohoto režimu zajistíte uložení výpisů operací, jež uživatelé provedli s tlačítky.
Analýzou uložených výpisů pak můžete zjistit, jak je stroj používán.
To je praktické pro řešení případných potíží se strojem.
POZNÁMKA
Při tisku výpisu se informace, jako jsou hesla a kódy PIN, vytisknou v podobě maskovaných znaků. To pomáhá zamezit úniku citlivých informací.
Informace ohledně interpretace a tisku uložených výpisů vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Uložit výpis operací uživatele].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby se provádělo ukládání výpisu operací s tlačítky.
18JF-278