Počet opakování

Pro případ, kdy se nedaří odeslat data, lze stroj nastavit tak, aby data automaticky odesílal znovu. K tomu může dojít, když příjemce provádí odesílání nebo příjem nebo když dojde k chybě. Toto nastavení určuje počet pokusů opakování. Nastavit můžete jedno až pět opakování nebo zvolit 0 a tím režim Počet opakování vypnout.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Počet opakování].
4.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte počet opakování volby → stiskněte [OK].
18JF-0AU