Povolení odesílání uživatelům přihlášeným jako hosté

Na stroji lze zadat nastavení, kterým povolíte odesílání uživatelům přihlášeným jako hosté pomocí přihlašovací služby, jako je např. SSO-H.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení E-mail/I-fax].
3.
Stiskněte [Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nastavíte-li volbu [Nast. ověřené místo urč. uživ. na odesilatele] na Vyp, adresa uložená v Nastavení informací o zařízení se zobrazí příjemci. (Viz část "Nastavení e-mailové adresy oprávněného uživatele jako odesilatele.")
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby uživatelé přihlášení jako hosté mohli provádět odesílání.
18JF-0CA