Tisk informací do zápatí přijatého dokumentu

Stroj lze nastavit tak, aby se v dolní části přijatých dokumentů tisklo datum, den a čas příjmu, číslo transakce a číslo stránky.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Tisknout patičku PŘ. stránky].
4.
Stiskněte [Tisk] → [OK].
Vyberte [Netisknout], nechcete-li, aby se tiskly informace do zápatí.
18JF-0E8