Hodnota Gama pro přijaté úlohy YCbCr

Pro dosažení optimální kvality tisku lze pro příjem I-faxů změnit podle kvality přijatého obrazu hodnotu gama.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Hodnota Gama pro PŘ. YCbCr].
4.
Vyberte hodnotu gama → stiskněte [OK].
18JF-0E9