Přerušení tisku pro přednostní tisk přijatých úloh

Tento režim umožňuje provést přednostní tisk přijatých I-faxových úloh.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.] → [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li provádět přerušení tisku pro přednostní tisk přijatých úloh.
18JF-0EA