Zpracování souborů, které se nepodaří přesměrovat

Na stroji lze nastavit způsob, jak má zpracovat soubory, které se nepodaří přesměrovat.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Pracovat se soubory s chybami přesměrování].
4.
Zadejte následující nastavení → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Vždy tisknout]:
Soubory, které se nepodaří přesměrovat, se vytisknou.
[Uložit/Tisk]:
Soubory, které se nepodaří přesměrovat, se uloží ve schránce příjmu do paměti. Je-li režim Použít zámek paměti I-faxu nastaven v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) na Vyp, stroj automaticky vytiskne soubory, které se nepodaří přesměrovat. (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
[Vyp]:
Soubory, které se nepodaří přesměrovat, se nevytisknou.

POZNÁMKA
Abyste mohli volbu [Pracovat se soubory s chybami přesměrování] nastavit, musíte se do systému stroje přihlásit jako administrátor (srpávce).
Nastavíte-li [Smazat chybné úlohy VYS.] na Vyp v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení), na obrazovce Monitor stavu / Zrušit se uloží stav jakékoli úlohy s chybou přesměrování. Soubor nebude zpracován podle nastavení provedených pro [Pracovat se soubory s chybami přesměrování]. (Viz část "Automatické smazání chybných úloh.")
18JF-0EC