Rozlišení papíru B5 a EXEC

Je-li do zásuvky uložen papír formátu B5 nebo EXEC, můžete stroj nastavit tak, aby pro jednotlivé operace používal příslušnou velikost papíru.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze nastavit, když je vybráno [Všechny vel.] v [Skup. vel. papíru pro autom. rozpoz. v zásuv.].
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Výběr papíru B5/EXEC].
3.
Pro jednotlivé zásuvky na papír vyberte [B5] nebo [EXEC] → stiskněte [OK].
18JF-05S