Nastavení zobrazení místa uložení

Na stroji můžete zadat nastavení zobrazení pro místo uložení, které se zobrazí po stisknutí [Skenovat a Uložit] nebo [Přístup k ulož. souborům].
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Nastavení zobrazení místa uložení].
3.
Pro jednotlivé položky vyberte [Zap] → stiskněte [OK].
Vyberte [Vyp], chcete-li položku skrýt.
Nastavíte-li všechny položky na Zap:
Nastavíte-li zobrazení pro Paměťové médium na Vyp:

POZNÁMKA
Tento režim se aktivuje až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Jak zapnout hlavní napájení."
18JF-063