Zobrazení hlášení zbývajícího papíru

Na stroji lze nastavit, aby se zobrazovalo hlášení oznamující, že ve zdroji papíru zbývá málo papíru.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Zobrazit hlášení zbývajícího papíru].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby se hlášení zbývajícího papíru zobrazovalo.
18JF-067