Upozornění na nutnost vyčištění oblasti skenování originálů

Stroj můžete nastavit tak, aby zobrazoval hlášení, které vás upozorní na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny. Není-li podavač čistý, stroj prach a špínu naskenuje a na výstupu vytiskne. Upozornění na nutnost vyčištění oblasti skenování originálů se objeví po uložení originálů do podavače. Instrukce týkající se čištění oblasti skenování podavače viz v části "Scanned Originals Become Dirty (Manual Feeder Cleaning)."
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena Duplexní barevná obrazová čtečka K1. (Viz část "Duplexní barevná obrazová čtečka K1.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Oznámit při Vyčistit oblast sken. originálu].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nechcete-li stroj nastavit tak, aby zobrazoval hlášení, které vás upozorní na nutnost vyčištění oblasti skenování, stiskněte [Vyp].
18JF-069