Nastavení výchozího displeje obrazovky pro výběr typu papíru

Na stroji můžete nastavit, zda se při vyvolání obrazovky pro výběr typu papíru zobrazí prioritně obrazovka pro jednoduché nebo podrobné nastavení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Priorita obrazovky výběru typu papíru].
3.
Zadejte následující nastavení → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Jednoduchý]: Zobrazí se obrazovka pro jednoduchý výběr typu papíru.
[Podrobný]: Zobrazí se obrazovka pro podrobný výběr typu papíru.
18JF-06C