Změna výchozího displeje pro seznam typů papíru

Můžete nastavit, jak zobrazit obsah v seznamu typů papíru jako výchozí.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Změnit vých. zobraz. pro seznam typů papíru].
3.
Z rozevíracího seznamu vyberte typ papíru a systém třídění → stiskněte [OK].
18JF-06E