Smazání chybového hlášení zbývajícího toneru

Obrazovku chybového hlášení zbývajícího toneru, která se zobrazí při nízkém množství toneru, můžete smazat, jestliže [Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner] v [Možnosti] (Nastavení/Uložení) nastavíte na Zap.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Smazat chybu Zbývající toner].
3.
Stiskněte [Ano].
Obrazovka chybového hlášení zbývajícího toneru se zobrazí znovu, když začne docházet toner jiné barvy.
18JF-06K