Čas autom. spánku

Pokud je stroj po určitou dobu v nečinnosti (po provedení operace použitím tlačítka), stroj se v zájmu úspory energie automaticky přepne do režimu spánku.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Čas autom. přepnutí do režimu spánku].
3.
S pomocí  nebo  zadejte požadovaný čas automatického přepnutí do režimu spánku → stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Výchozí nastavení je 5 minut.
Pro tuto položku doporučujeme použít výchozí nastavení provedená výrobcem. Nastavíte-li však prioritu pro produktivitu, když kopírujete/tisknete, nastavte hodnotu v tento režimu na '0'. Jestliže jste nastavili „0“, stiskněte pro nastavení stroje na vstup do režimu spánku nebo režimu úspory energie.
18JF-073