Čas rež. úspory energie jed. pro lepenou vazbu

Režim úspory energie zajistí úsporu energie v případě, že se delší dobu nepoužívá Jednotka pro lepenou vazbu E1. Můžete nastavit časový úsek, který uplyne, než Jednotka pro lepenou vazbu E1 vstoupí do režimu úspory energie.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Jednotka pro lepenou vazbu E1. Další informace viz v návodu k Jednotka pro lepenou vazbu E1.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Čas rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu].
3.
Stisknutím [] nebo [] nastavte režim Čas režimu úspory energie jednotky pro lepenou vazbu → stiskněte [OK].
18JF-07C