Nastavení opakování tlačítka

Na stroji lze nastavit dobu, která musí uplynout před započetím zadávání znaků pomocí tlačítek, a interval pro opakování tlačítka pro případ, kdy opakovaně tisknete tlačítko na displeji dotekového panelu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Dostupnost] → [Nastavení opakování tlačítka].
3.
Vyberte interval opakování → stiskněte [OK].
18JF-07H