Společné

Tato část popisuje nastavení, jako jsou např. Nastavení podávání papíru, Nastavení výstupu papíru, Nastavení tisku, Nastavení skenování, Generovat soubor a Uložit velikost kompletace.
18JF-07L